Формування релігійно-етичного лексикону в українській мові XVI–XVII ст. (на матеріалі Послання до Галатів)

УДК 811.161.2’163.1
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.05

Олександр ЛЕВКО, канд. філол. наук, доц.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0002-1259-0410

ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНОГО ЛЕКСИКОНУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТ.
(на матеріалі Послання до Галатів)
(pdf)

Простежено витоки формування релігійно-етичного лексикону української мови в писемних пам’ятках конфесійного стилю ранньомодерної доби. Досліджено відтворення каталогу пороків і чеснот у Посланні до Галатів (Гал. 5:19–23) у Крехівському Апостолі, рукописній пам’ятці ІІ пол. XVI ст., у зіставленні з церковнослов’янською Острозькою Біблією 1581 р., лексикографічними працями XVIІ ст., зокрема “Лексиконом” Памви Беринди, та українськими перекладами Біблії ХІХ–ХХ ст. Доведено, що в Крехівському Апостолі використовуються слова староукраїнської “простої мови” та церковнослов’янізми для номінації чеснот і пороків у Посланні до Галатів. Проілюстровано, що українські біблійні переклади ХІХ–ХХ ст. успадкували частину слів “простої мови” XVI–XVII ст. на позначення релігійно-етичних цінностей / антицінностей у Гал. 5:19–23.

Ключові слова: Біблія, аксіологія, етичний каталог, чеснота, порок, Крехівський Апостол, Острозька Біблія, біблійний переклад, староукраїнська “проста мова”, церковнослов’янська мова.