Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі

УДК 821.111-3
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.10

Ущаповська І. В., канд. філол. наук
Нехаєнко Є. В., студ. Сумський державний університет, м. Суми

Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі (pdf)

Запропоновано дослідження наративу від обмеженої третьої особи – особливого явища в сучасному літературознавстві, яке наразі посідає чільне місце на ринку художньої літератури. Запропоновано класифікацію наративів за типами перспектив, що дозволяє детально дослідити явище наративу від обмеженої третьої особи. На увагу заслуговують природа цього підходу до створення оповідей, його основоположні засади, варіації та художні штампи, якими він послуговується.

Ключові слова: художня література, наратологія, оповідна перспектива, наратив від обмеженої третьої особи.