Термінографічна критика в Україні

УДК 811.161.2’374.26:82-95(049.32)
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.12

Черненко Г. А., д-р філол. наук, доц.
Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка
ORCID ID: 0000-0002-5954-9300

ТЕРМІНОГРАФІЧНА КРИТИКА В УКРАЇНІ (pdf)

Рецензія на монографію: Петрова Т. О. Українська термінографічна критика: становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі критичної оцінки термінологічних словників): монографія / переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди. Харків: Майдан, 2021. 460 с.