Словотвірний аспект coronaspeak-2020

УДК: 811.111’374
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.10

Ткачук-Мірошниченко О., к. філол. н.
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ CORONASPEAK-2020 (pdf)

Стаття присвячена дослідженню лексичних інновацій «сoronaspeak». Дискутується проблема статусу лексичних новотворів. Аналізується поточний склад та визначаються найбільш продуктивні типи словотворення. Також в статті наведено приклади контекстуального вживання лексичних інновацій «coronaspeak».

Ключові слова: лексичні інновації, coronaspeak, неологізм, словотвір, деривація, блендінг, словоскладання, скорочення.