“Словар чужих слів” З. Кузелі та М. Чайковського як відображення специфіки назв осіб у мовній картині світу українця з Галичини та Буковини

УДК 811.161.2’374-112
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.08

Юлія КУЗЬМЕНКО, здобувач,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-9347-8078

“СЛОВАР ЧУЖИХ СЛІВ” З. КУЗЕЛІ ТА М. ЧАЙКОВСЬКОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ НАЗВ ОСІБ
У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦЯ З ГАЛИЧИНИ ТА БУКОВИНИ
(pdf)

Проаналізовано лексико-семантичну групу на позначення назв осіб за родом діяльності та професією у лексикографічний праці “Словар чужих слів” Зенона Кузелі та Миколи Чайковського (за виданням 1910 року). Простежено особливості цієї лексики на фонетичному, лексичному (внутрішньосистемні зв’язки), морфологічному та синтаксичному рівнях, визначено джерела запозичень та порівняно багатство цієї ЛСГ в Кузелі і Чайковського та в словнику Бориса Грінченка. Визначено цінність розгляданої ЛСГ як елемента мовної картини світу українця поч. ХХ ст.

Ключові слова: лексика, лексикографія, діалектизми, словотір, етимологія, запозичення.