Синтагматичні критерії антонімічності

УДК 811.112.2
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.07

Діана МОВЧАН, канд. філол. наук, доц.
Сумський державний університет, м. Суми
ORCID ID: 0000-0003-3604-7057

СИНТАГМАТИЧНІ КРИТЕРІЇ АНТОНІМІЧНОСТІ (pdf)

Проаналізовано антонімічні одиниці з урахуванням властивих їм синтагматичних ознак. Виявленню фактів антонімічності слів на синтагматичному рівні сприяв аналіз їх граматичної, лексичної та синтаксичної сполучуваності, який засвідчив спільність вищезгаданих характеристик в обох членів антонімічної пари. Доведено, що повний або частковий збіг валентності слів-антонімів, тобто їхня здатність уживатися в однаковому контекстуальному оточенні, ґрунтуються на законах семантичного узгодження через наявність у їхньому змісті спільних компонентів.

Ключові слова: антонімічність, парадигматика, синтагматика, сполучуваність, дистрибуція, антонімічний контекст.