Семантика привативності як відображення суспільно-політичних реалій сучасної України

УДК 81’367.626’42-029:32
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.08

Сазонова Я. Ю., д-р філол. наук, доц.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків
ORCID ID: 0000-0001-9249-448X

СЕМАНТИКА ПРИВАТИВНОСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (pdf)

Проаналізовано механізми семантичних зрушень у номінативних словосполученнях з атрибутом – привативним прикметником, які називають реалії сучасної політичної мапи України, або в синонімічних їм конструкціях. Запропоновано методику доведення комунікативного впливу використання цих номінацій для делегітимізації опонента.

Ключові слова: привативність, прикметник, делегітимізація, Qualia-структура, теорія «подвійного змісту».