Рецензія на монографію О. В. Халіман «граматика оцінки: морфологічні категорії української мови»

УДК 81’366.5
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.14

Черненко Г. А., д. філол. н., доц.
Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

РЕЦЕНЗІЯ (pdf)

на монографію О. В. Халіман «Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови» (Харків: Майдан, 2019. 458 с.)