Рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття / підгот. наук. дослідження, текстів, словопокажчика Оксана Ніка, Юлія Олешко. Київ : “Освіта України”, 2019