Реклами міст світу на веб-сайт: структурно-семантичний та прагматичний аспекти

УДК 811.111’42
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.11

Ущаповська І. В., к. філол. н.,
Подвальна К. Є., студ.
Сумський державний університет, м. Суми

РЕКЛАМИ МІСТ СВІТУ НА ВЕБ-САЙТ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (pdf)

Стаття актуалізує питання дослідження веб-сайтів як способу популяризації міст різних країн світу та висвітлює основні структурно-семантичні характеристики рекламних сайтів, розміщених на інтернет-платформах. Досліджено прагматичну роль лексемного складу веб-текстів, що рекламують міста.
Визначено поняття веб-сайту та рекламного тексту, описано основні способи передачі інформації за допомогою рекламного тексту. Невелика кількість робіт з цієї теми свідчить про потребу в детальнішому вивченні питання.

Ключові слова: рекламний текст, мовний знак, веб-сайт, прагматика, комунікативна стратегія, реципієнт.