Редакційна колегія

Відповідальний редактор

І.Л. Покровська, д. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Заступник відповідального редактора

О. І. Ніка, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Відповідальний секретар 

 М.А. Сайко, асистент, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Г. А. Черненко, д. філол. наук, Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Р. Бальсис, д. філол. н., проф., Клайпедський університет, Литва

І. В. Кононенко, д. філол. н., проф., Варшавський університет, Польща

І. О. Голубовська, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

М. Л. Іваницька, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Г. Г. Крючков, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

М. Мозер, д. філол. н., проф., Віденський університет, Австрія

Н. Ю. Павловська, д. філол. н., проф., Мінський державний лінгвістичний університет, Білорусь

С. В. Скрильник, канд. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

C. Темчинас, д-р філол. н., проф., Інститут литовської мови, Литва

О. С. Снитко, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Материнська О. В. д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Дайнора Поцюте, д. філол. наук, проф., Вільнюський університет, Литва

НАУКОВА РАДА:

М.Л. Іваницька, д. філол.н., проф.,

О.І. Ніка,  д. філол.н., проф.,

І.Л. Покровська, д. філол.н., проф.,

М. Мозер, д. філол.н., проф.,

І.В. Кононенко, д. філол.н., проф.