Психолінгвістичні аспекти омонімії

УДК 81’23
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.11

Олена ГАПЧЕНКО, канд. філол. наук, доц.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0001-6458-6248

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ОМОНІМІЇ (pdf)

Присвячено експериментальному дослідженню особливостей засвоєння, зберігання і функціонування омонімічних слів у лексиконі носіїв української мови. Висвітлюються підходи до розмежування омонімії й полісемії, шляхи появи омонімів, їх класифікація. Увагу зосереджено на вивченні семантики омонімів, видів асоціативних зв’язків і особливостях функціонування цих одиниць із позицій психолінгвістики. Основним об’єктом аналізу були отримані під час вільного асоціативного експерименту асоціативні реакції мовців на стимули-омоніми.

Досліджуються зміст і структура асоціативного значення лексичних омонімів, типи асоціативних зв’язків стимулів-омонімів і слів-реакцій. Аналізуються стратегії асоціювання на стимули-омоніми, зумовлені впливом вікових, гендерних та інших характеристик інформантів. Виявляються чинники, які впливають на актуалізацію (вияв у реакціях інформантів) значення омонімічних слів.

Ключові слова: омонімія, полісемія, психолінгвістика, семантика, мовна свідомість, вербальні асоціації, асоціативний експеримент.