Правопис і вимова слів з іншомовною частиною ЕКС-

УДК 811.161.2,06,373
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.02

Дика Л. В. канд., філол. наук, доц.
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

Правопис і вимова слів з іншомовною частиною ЕКС (pdf)

На матеріалі інтернет-видань простежено практику застосування правила про написання загальних назв з екс- разом. Встановлено, що багато новотворів не відповідають природі української мови, її мило звучності, особливостям структури фонемних ланцюжків, правилам складоподілу, наголошуванню тощо. Запропоновано переглянути правопис слів з префіксоїдом екс-.

Ключові слова: правопис, мова ЗМІ, мовна практика, префіксоїд,
неологізм.