Правописна та лексична варіянтність у публіцистиці періоду другої світової війни (на матеріялі ГРАКУ)

УДК 811.161.2:81’27:81’33:81’35
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2024.1.03

Анна БОРДОВСЬКА, здобувач
ORCID ID: 0000-0002-2867-0247
е-mаil: abordovski@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”,
Львів, Україна

ПРАВОПИСНА ТА ЛЕКСИЧНА ВАРІЯНТНІСТЬ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА МАТЕРІЯЛІ ГРАКУ) (pdf)

Здійснено розслід варіянтности мовної норми в газетах різного політичного спрямування часів Другої світової війни в Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови (ГРАКу) та простежено вплив ідеології на формування мовної норми. Виявлено, що німецькі окупаційні й підпільні газети ОУН-УПА тяжіють до Правопису 1928 року, хоч простежується варіянтність, а радянські – до Правопису 1933 року. Встановлено, що вибір того чи того варіянта залежав від політичної орієнтації видання. На лексичному рівні радянська періодика тяжіє до іншомовних слів, а німецька та підпільна знову демонструють різні тенденції.

Ключові слова: український правопис, корпус, варіянтність, мовна норма, мовна ідеологія, періодика.

Ліцензія:
Авторське право (с) 2024 Мовні і концептуальні картини світу

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 Internationa