Поняття fake news та комунікативні засоби його виявлення

УДК 316.776.23
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.03

Гордійчук М. І., аспірантка,
Інститут філології КНУ імені Т. Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ FAKE NEWS ТА КОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ (pdf)

У статті розглянуто поняття «fake news», а саме його етимологію та значення. Крім того, було визначено важливість виявлення «fake news» та його вплив на сучасне інформаційне поле. Зʼясовано, що феномен «fake news» підриває довіру до медіаресурсів. Також у статті подано стратегії і тактики виявлення «fake news» на основі прикладів, узятих із даних проєкту «StopFake».

Ключові слова: fake news, неправдива інформація, інформаційний простір, комунікативна теорія, комунікативні стратегії і тактики.