Перелічення як засіб розкриття значень неологізмів на позначення обману та шахрайства в англомовному дискурсі

УДК 811.111’42
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.01

Антонова М. Ю., канд. філол. наук, доц.
ORCID ID: 0000-0002-7585-7565,
Сандига Л. О., канд. філол. наук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-3124-664Х

ПЕРЕЛІЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ЗНАЧЕНЬ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБМАНУ ТА ШАХРАЙСТВА В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (pdf)

Здійснюється дослідження неологізмів на позначення шахрайства та обману в онлайн- та бізнес-середовищі. Розвиток значень неологізмів проаналізовано на матеріалі сучасного англомовного дискурсу із залученням перелічення як засобу організації, структурування та репрезентації інформації.

Ключові слова: дискурс, лінгвістика брехні, когнітивна лінгвістика, неологізм, перелічення