Переклад творів П. Гандке українською мовою (на матеріалі повісті “Die linkshändige Frau”)

УДК 81′ 255.4
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.03

Наталія ЛАЛАЯН, канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-0018-807X

ПЕРЕКЛАД ТВОРІВ П. ГАНДКЕ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ “DIE LINKSHÄNDIGE FRAU”) (pdf)

У статті подано матеріал про творчість відомого австрійського письменника Петера Гандке та переклад його творів українською мовою. Здійснено компаративний аналіз одного з найвідоміших творів автора – повісті “Die linkshändige Frau” – та її перекладу українською мовою, виконаного Олексою Логвиненком. Проаналізовано стратегії, які перекладач використовує під час відтворення домінант авторського стилю, та встановлено, які перекладацькі рішення сприяли адекватному відтворенню тексту оригіналу, а які певним чином завадили цьому. З’ясовано, що О. Логвиненко вдало відтворив у перекладі більшість особливостей авторського стилю: власні назви, фразеологізми, лексичні одиниці з розмовною конотацією, авторський синтаксис. Зауважено, що перекладач тяжіє до стратегії “одомашнення” перекладу при відтворенні культурних концептів. “Присутність перекладача” в тексті перекладу надзвичайно відчутна, зокрема це відбувається внаслідок збільшення емоційності перекладу через запровадження додаткових фразеологізмів, лексичних одиниць розмовного регістру, іменників та прикметників зі зменшувально-пестливими суфіксами, а також через вилучення семантично важливої інформації. Розглянуто також деякі перекладацькі помилки, які призвели до відхилень від тексту оригіналу та викривлення інформації.

Ключові слова: Петер Гандке, Олекса Логвиненко, компаративний аналіз, авторський стиль, присутність перекладача, вилучення, перекладацькі помилки.