Перекладове термінознавство в Україні: становлення, основи та перспективи

УДК 81’2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.04

Михайло САЙКО, д-р філософії,
Київський національний університет імени Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0001-8098-0595

ПЕРЕКЛАДОВЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (pdf)

Присвячено питанням розвою перекладового термінознавства як окремого конвергованого напряму філологічної науки в Україні. Констатовано, що за підґрунтя для його виникнення правив обмежений відтвірний (або ж способово-трансформаційний) підхід класичного перекладознавства до вивчання галузевого перекладу. Окрім об’єкта, предмета та низки завдань перекладового термінознавства, у статті визначено п’ять його концепційних позицій, що значно змінюють погляд не лише на мову, одначе й на переклад. Вирізнено власне перекладову, лексикографічну, стандартову та ситуативну площини перекладово-термінознавчих розвідок. Надано дороговказовий перелік матеріялів для потенційних розвідок у німецько-українському напрямі задля належного внормування та стандартування різногалузевої термінології.

Окреслені перспективи перекладового термінознавства лише підтверджують його релевантність серед инших галузей.

Ключові слова: перекладознавство, термінознавство, перекладове термінознавство, галузевий переклад, галузева лексикографія, стандартування термінології.