Особливості фреймової інтерпретації при перекладі художнього тексту (на матеріалі української та кримськотатарської мов)

УДК 81’23’25’373.46:821=030.161.2=512.19
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.02

Аліна БОНДАРЕНКО, здобувач
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-2936-3986

ОСОБЛИВОСТІ ФРЕЙМОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (на матеріалі української та кримськотатарської мов) (pdf)

Стаття розкриває зміст і структуру поняття «фрейм» у сучасній лінгвістичній науці, а також окреслює основні підходи до класифікації фрейму у перекладознавстві, як ефективного інструменту для пояснення процесу перекладу. У нашому науковому доробку ця класифікація застосовується для аналізу художнього твору М. Матіос «Армагедон уже відбувся» у кримськотатарському перекладі Ш. Саті, що було опубліковано у збірнику «Кримський інжир» (2019 року). У статті вперше досліджено особливі умови формування статичного та динамічного фреймів, продемонстровано переваги використання фреймового перекладу задля збереження ментальних образів, задуманих автором, з мінімальним їх викривленням.

Ключові слова: фрейм, когнітивна одиниця, інтерпретація, ситуативний відповідник, динаміка, статика.