Особливості агентивного неживого підмета в японській, англійській та українській мовах

УДК 811.521: 81’367
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.11

Поліна ФУРМАНОВА, здобувач
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АГЕНТИВНОГО НЕЖИВОГО ПІДМЕТА В ЯПОНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (pdf)

У статті розглянуто явище агентивного неживого підмета в японській, англійській та українській мовах. Визначено основні два підходи до розв’язання питання агентивного неживого підмета в японській мові: іменниковий та дієслівний, а також детально охарактеризовано іменниковий підхід. Розглянуто теорії про референційну ієрархію та ієрархію позицій.

Ключові слова: агентивний неживий підмет, референційна ієрархія,
ієрархія позицій, персоніфікація, емпатія.