Образні ознаки концепту перетворення в українській мові

УДК 811.161.2’1
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.06

Звонко Г. О., к. філол. н.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОБРАЗНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (pdf)

У статті розкрито особливості образного складника як активного ресурсу мовної об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Встановлено, що концептуальна метафора є основним механізмом концептуалізації ідеї перетворення. Метафоричні моделі є універсальними, проте їхнє конкретне наповнення відображає відмінність між реальним і міфологічним, можливим чи уявним перетворенням. Також у статті визначено продуктивні метафоричні моделі, за допомогою яких реалізуються образні ресурси концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ та описано деякі з них.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, образні ознаки концепту, концептуальна метафора, метафорична модель, ПЕРЕТВОРЕННЯ.