НІМЕЦЬКИЙ КОН’ЮНКТИВ І МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ “ІРРЕАЛЬНІСТЬ” (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ)

Козловський В. В.

д. філол. н., проф. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено функцію німецького кон’юнктива в організації  структури і семантики речення-моделі. Доведено, що форма претеритального кон’юнктива слугує засобом, яке надає реченню індивідуальну форму та визначає його модальну специфіку. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кон’юнктив, структурно-семантична модель, модальність, ірреальність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Brinkmann H. Die deutsche Sprache: Gestalt und Leistung / Hennig Brinkmann. – Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1971. – 936 S.

2. Jäger S. Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart / Siegried Jäger. – Max Hueber Verlag, München/Düsseldorf, 1971. – S. 236-249.

3. Moskalskaja. O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / O.I. Moskalskaja. – Moskau: Hochschule, 1971. – 384 S.

Повний текст PDF