Негативна маркованість як авторська стратегія іспанської аналітичної публікації (на матеріалі авторської колонки Х. Маріаса і Х. Серкаса

УДК 811.134.2’38: проблеми ПРАГМАТИКИ
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.01

Людмила АРТЕМОВА, канд. філол. наук, доц.
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORSID ID: 0000-0002-5119-2466

НЕГАТИВНА МАРКОВАНІСТЬ ЯК АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ІСПАНСЬКОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ (на матеріалі авторської колонки Х. Маріаса і Х. Серкаса) (pdf)

У статті йдеться про провідний жанр іспаномовної аналітичної публікації, а саме авторську колонку, відомих сучасних іспанських письменників Х. Маріаса і Х. Серкаса, для якої однією зі значущих прагматичних особливостей виступає негативна маркованість журналістського твору, яка втілює авторську стратегію і визначає потенціал впливу публікації.

Ключові слова: аналітична публікація, авторська колонка, оцінність, авторська стратегія, негативна оцінка.