Мікротопоніми антропогенного походження села Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області

УДК 811.161.2’373.21.611(477.83)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.06

Любомир СЕГІН, канд. філол. наук, доц.,
Національний університет “Києво-Могилянська академія”,
Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0003-1966-0773

МІКРОТОПОНІМИ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ СЕЛА ВЕЛИКІ ДІДУШИЧІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (pdf)

Проаналізовано лексико-семантичні особливості мікротопонімів антропогенного походження села Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області. У результаті дослідження 286 назв малих географічних об’єктів виділено 11 семантичних груп, у кожній із яких окреслено значення мотивувальних основ, їхню етимологію. З’ясовано, що серед досліджуваних назв домінують найменування, пов’язані з основами на позначення житлових, культурних, господарських та
побутових споруд, які стали базою творення 43 власних назв різної структури. Виявлено, що найпродуктивнішими номенами є церква / дорога і лєнія – відповідно 5 і 9 похідних.

Ключові слова: мікротопонім, апелятив, значення, географічний термін, твірна основа, стрижневе слово, компонет-означення.