Мультилінгвізм як визначник багатовимірності українського світу. Рецензія на книжкове видання: Броджі Джованна. Культурний поліморфізм українського світу

УДК 81-112
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.09

Оксана НІКА, д-р. філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0001-6387-3835

МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ЯК ВИЗНАЧНИК БАГАТОВИМІРНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ (pdf)

Рецензія на книжкове видання: Броджі Джованна.
Культурний поліморфізм українського світу.
Київ: Дух і Літера, 2022. 520 с.