Морфологічні явища в Нобельському Євангелії 1520 року

УДК 811.161.2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.07

Ніка О. І., д-р філол. наук, проф.
Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Морфологічні явища в Нобельському Євангелії 1520 року (pdf)

Проаналізовано морфологічні ознаки, що характеризують руську редакцію церковнослов’янської мови в Нобельському Євангелії 1520 р., рукописній пам’ятці з Полісся. Зіставлено виявлені в цьому рукописі явища з конфесійними пам’ятками XIV–XV ст. та Пересопницьким Євангелієм середини XVI ст.

Ключові слова: морфологічні явища, Нобельське Євангеліє, рукопис, конфесійні пам’ятки першої чверті XVI ст.