Ментальні моделі автора в новинному інтернет-дискурсі: фейки про коронавірус

УДК 81’42:004.7:[070-021.111:616.9]
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.04

Кучерова О. О., канд. філол. наук
Національний університет
«Києво-Могилянська академія», м. Київ
ORSID ID: 0000-0003-2350-2399

МЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ АВТОРА В НОВИННОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ: ФЕЙКИ ПРО КОРОНАВІРУС (pdf)

Досліджено ментальні моделі в новинному інтернет-дискурсі, які автор використовує для створення фейкових новин про коронавірус.

Такі ментальні моделі є основою когнітивно-семантичного складника створення та розуміння дискурсу. Запропоновано типологію авторів такого дискурсу. Виокремлено головні інтенції автора та глобальні теми дискурсу фейкових новин про коронавірус. Виявлено типи семантичних міжпропозиційних відношень, які забезпечують локальну когеренцію дискурсу і на яких базуються ментальні схеми автора, а саме зіставлення (порівняння та протиставлення) і причинно-наслідкова суб’єктивна контекстуалізація.

Ключові слова: дискурс-аналіз, ментальні моделі, фейкові новини; дезінформація, медійний дискурс, коронавірус.