МЕНТАЛЬНА СТРУКТУРА СУБОРДИНАЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ “WORK” (ЧАСТИНА 2)

Науменко Л. П.

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена когнітивному аналізу концепту “work”, який посідає субординаційний рівень по відношенню до макроконцепту “business” і пов’язаний з ним семантико-поняттєвими зв’язками. Вивчається внутрішня форма слова-номінатора концепту, його дериваційний, семантичний, словотвірний та текстотвірний потенціал, теоретичне осмислення в наукових працях, семантичні зв’язки з іншими можливими номінаторами концепту. Розробляється ментальна структура концепту, а саме його поняттєвий, смисловий (смислові центри / семантичні ядра), образний (образстереотип “working woman” у двох форматах – прототиповий образ та оцінний стереотип) і схематичний (акціональний фрейм з відношеннями каузації, контактної дії й характеризації) компоненти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ментальна структура, субординаційний концепт, поняттєвий компонент, смисловий центр, образний компонент, акціональний фрейм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Damages: TV serial. – KZK Production, USA, 2007-12. – 59 series.

2. The Devil Wears Prada: Feature film. – 20th Century Fox, USA, 2000. – 109 min.

3. The Proposal: Feature film. – Touchstone Pictures, USA, 2009. – 108 min. 4. Ugly Betty: TV serial. – ABC Channel,  USA, 2006-2010. – 85 series. 5. Working Girl: Feature film. – 20th Century Fox, USA, 1988. – 113 min.

Повний текст PDF