Лексичні засоби впливу в політичному тексті: жанр промова

УДК 811.161.2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.10

Цвіркун Т. В., студ.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ В ПОЛІТИЧНОМУ ТЕКСТІ: ЖАНР ПРОМОВА (pdf)

У статті досліджено функціонування лексичних засобів впливу в політичному тексті, а саме в перших промовах президентів України Петра Порошенка (за 2015 р.) та Володимира Зеленського (за 2019 р.) на Генеральній Асамблеї ООН. Дослідження дало змогу визначити спільні та відмінні риси, що полягають у використанні термінів у вторинній номінації, оперування фактами за допомогою застосування числівників різної структури, послуговування формами найвищого ступеня вияву емоцій, вживання розповідей, цитат, а також надзвичайно важливих слів-цінностей для українського народу в політичних текстах обох президентів.

Ключові слова: вплив, політичний текст, промова, лексичні засоби, засоби впливу.