Комунікативні перепитування в українському дискурсі

УДК 81-26:316.77
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.01

Артеменко А. І., ст. викладач
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕПИТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ (pdf)

У статті досліджуються комунікативні перепитування в українському дискурсі. Комунікативні перепитування – це унікальне дискурсивне явище, яке зустрічається в діалогічному мовленні й передає різні прагматичні значення. Запропоновано класифікувати комунікативні перепитування в прагматичному та структурно-семантичному аспектах.

Ключові слова: комунікативні перепитування, український дискурс, діалогічне мовлення, прагматичні значення