Когнітивна лінгвістика в Китаї: нові тенденції розвитку

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА В КИТАЇ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Цзюй Юньшен, асист. Інститут російської мови Хейлунцзянського університету, Харбін, КНР

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.19

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто питання про основні тенденції розвитку когнітивної лінгвістики в КНР. Серед учених Китаю існують різні погляди на теоретичні аспекти когнітивістики. У статті особлива увага приділяється аналізу сучасних векторів когнітивних досліджень в Ки- таї, а також тенденціям їх розвитку у контексті вмвчення китайської мови. Основним дже- релом дослідження є матеріали науково-дослідницького сайту CNRI (China National Knowledge Infrastructure, 中国知网), який працює під егідою університету Цинхуа (Пекін), який належить до десяти елітних закладів вищої освіти «Ліга С9». У статті наводяться думки и висновки найвідоміших китайських учених відносно дослідження комплексних парадигм когнітивного термінознавства та когнітивної лексикографії.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, когнітивне термінознавство, когнітивна лексико- графія. термінологія

ЛІТЕРАТУРА

  1. Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение. М.: Флинта; Наука, 2011.  224 с. 2. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. М.: Филолог. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. С. 53–55.

3. Комарова З. И. Проблемы языка науки. Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: Материалы междунар. науч. конф., 5–6 февраля 2010 г. Ч. 1. Екатеринбург, 2010. С. 7–24.

4. Хижняк С. П. Когнитивная проблематика в общей теории термина. М.: ИЦ «Наука», 2016. 172 с.

5. Ван Инь,2007– 王寅. 认知语言学. 上海上海外语 教育出版社, 2007:第 3–9页. (Когнитивная лингвистика / Инь Ван. Шанхай: Изд-во «Обучение ино- странным языкам, 2007. С. 3–9).

6. Вэй Сяоминь и др.,2018-魏晓敏、刘正光、李晓芳. 应用认知语言学三十年. 期外语教学与研究, 2018 (2): 230–240. (Тридцатилетняя история при- кладной когнитивной лингвистики / Сяоминь Вэй, Чжэнгуан Лю, Сяофан Ли // Преподавание и изучение иностранных языков. 2018. № 2. С. 230–240.).

7. Гуй Шичун,1991- 桂世春. 认知和语言. 外语教学与研究, 1991 (3): 第63–67页(Когниция и язык / Шичунь Гуй // Преподавание и изу- чение иностранных языков. 1991. № 3. С. 63–67.).

8. Ли Хэйбин,2014- 李海斌. 认知术语学:术语学研究的新方向. 外语学刊,2014 (3): 第149–154页(Когнитивное терминоведение: но- вое направление терминологического исследования / Хэйбин Ли // Вестник иностранных язы- ков. 2014. № 3. С. 149–154).

9. Ню Баои,2018-牛保义. 认知语言学研究的现状与发展趋势. 现代

外语,2018 (6):第 852–863页(Состояние и тенденция развития когнитивной лингвистики / Баои Ню // Современный иностранный язык. 2018. № 6. С. 852–863.).

10. Су Динфан,2018-束定芳. 认知语言学在中国: 引进与发展外语教学与研究2018 (6):第 820–822页. (Когнитиви- стика в Китае: заимствование и развитие / Динфан Су // Преподавание и изучение иностранных языков. 2018. № 6. С. 820–822.).

11. Чжао Лианьчжэнь, 2018- 赵连振. 认知词典学研究的现状与特点–基于国内外五种词典学期刊的调查. 西南交通大学学报 (社会科学版),2018 (3): 第91–97页(Состояния и признаки когнитивной лексикографии: на материалах зарубежных вест- ников лексикографии / Лианьчжэнь Чжао // Вестник «Синань цзяотун». 2018. № 3. С. 91–97.).