Катойконіми в соціоономастичному вимірі

УДК 81’27
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.02

Гончаренко Д. О., студ.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

КАТОЙКОНІМИ В СОЦІООНОМАСТИЧНОМУ ВИМІРІ (pdf)

У статті проаналізовано необхідність нормування та стандартизації новоутворених катойконімів у лексикографічному аспекті. Визначено особливості типової словотвірної парадигми катойконімів, що з’явилися в українському ономастиконі після 2015 року. Акцентовано увагу на словотвірній спроможності катойконімів та їхній лексико- семантичній структурі.

Ключові слова: катойконіми, лексико-семантична структура, типова словотвірна парадигма, словотворчий формант.