Зв’язок антонімії з іншими лексико-семантичними категоріями

УДК 811.112.2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.09

Мовчан Д. В., к. філол. н., доц.
Сумський державний університет, м. Суми

ЗВ’ЯЗОК АНТОНІМІЇ З ІНШИМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ (pdf)

У статті доводиться думка про те, що антонімічні слова функціонують у мові не ізольовано, а є складовою частиною загальної схеми тематичної класифікації лексики, вступаючи в тісні зв’язки з представниками синонімічних та полісемантичних угрупувань. Доказом цього положення є існування у мові антонімо-синонімічних блоків та парадигм значень антонімічних слів-полісемантів. Цей факт слугує розумінню антонімії лексичних одиниць не лише як співвідношення між членами дихотомічних рядів, що протиставляються, а й певною мірою розширює межі закритих бінарних структур, в які традиційно прийнято заключати антонімічні зв’язки. Установлено, що антонімічні відношення можуть пов’язувати не тільки два протичлена попарно, але й об’єднувати по декілька одиниць в одну структуру-багаточлен.

Ключові слова: антоніми, системність, синонімо-антонімічна парадигма, антонім-полісемант.