Етнокультурна специфіка історичної термінології: зіставний та перекладознавчий аспекти (на матеріалі історичних термінів античності та давньоруського періоду)

УДК 81’255
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.10

Людмила СЛАВОВА, д-р філол. наук, проф.
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
ORCID: 0000-0001-8035-1801

Марина ВОЗНА, канд. філол. наук, доц.
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
ORCID: 0000-0001-6339-93

ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ІСТОРИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ЗІСТАВНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі історичних термінів античності та давньоруського періоду) (pdf)

У дослідженні розглядаються зіставний та перекладознавчий аспекти історичної термінології англомовних та україномовних наукових текстів, присвячених опису античного та давньоруського періоду української історії. Визначено різні класи зазначених термінів з особливим наголосом на тих одиницях, що є етноспецифічними. Проаналізовано різні підходи до відтворення українських термінів англійської мовою шляхом зіставного аналізу номенів історичних понять у досліджуваних текстах. Автори наводять власні переклади низки етноспецифічних термінів та пропонують виділення з перекладознавчого погляду двох великих груп серед термінів історичної науки: історичних термінів універсального характеру і історичних термінів-реалій.

Ключові слова: давно-руський період, історична термінологія, термін-реалія, онім-реалія, еквівалент, комбінована реномінація, описовий переклад, аналоговий переклад, адаптоване транскодування.