Еколінгвістичні підходи до вивчення німецькомовного медіапростору

УДК 811.112.2(072)(045)
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.08

Ірина ПЯНКОВСЬКА, канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000–0002-0818-644

ЕКОЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО МЕДІАПРОСТОРУ (pdf)

У статті висвітлено поняття медіалінгвістики та медіаекології як провідних напрямів сучасного медіазнавства, їхню термінологію та проблематику. Проаналізовано науковий доробок деяких українських та німецьких лінгвістів та медіаекспертів у сфері вивчення німецького медіапростору з метою пошуку шляхів позитивного впливу мас-медіа на життєдіяльність суспільства. Також здійснено лінгвістичний аналіз висвітлення проблеми щеплення від коронавірусу в німецькому медіаджерелі «ZEIT ONLINE» з метою встановлення його впливу на життєдіяльність німецького суспільства.

Ключові слова: медіалінгвістика, медіаекологія, німецький медіапростір, лінгвістичний аналіз, ізоляційній вплив мас-медіа.