Дискурс гібридної війни: від історії до сьогодення

УДК 81’8:355.48
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.09

Юдко Л. В., канд. філол. наук, доц.
ORCID ID: 0000-0001-9075-7047
Думанська В. О., асп.
Національна академія Служби безпеки України
ORCID ID: 0000-0002-4157-9560

ДИСКУРС ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ (pdf)

Різнобічно досліджено історичний аспект феномену «гібридної війни»: від його перших проявів в античні часи до сучасності – періоду становлення української державності. Проаналізовано погляди вітчизняних, російських та американських учених на сутність поняття «гібридна війна». Окрему увагу приділено гібридній агресії Російської Федерації у ХХІ ст., зокрема проти України.

Ключові слова: гібридна війна, інформація, інформаційна війна, конфлікт, політичний вплив.