Вимоги до технічного оформлення статті

Технічне оформлення статті має відповідати вимогам Видавничо-поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

 1. Текст має бути подано як файл у форматі WinWord (*.doc, *.docx) без застосування стильової розмітки.
 2. Параметри сторінки:
 3. міжрядковий інтервал —  одинарний;
 4. абзацний відступ — 0,5 см;
 5. формат —  А5;
 6. поля:
верхнє2,5нижнє2,5
ліве3праве2

3. Параметри форматування структурних елементів:

 • індекс УДК — Times New Roman, 11 pt, напівжирний;
 • індекс DOI — Times New Roman, 11 pt, напівжирний;
 • відомості про автора (авторів) — Times New Roman, 11 pt, напівжирний;
 • назва статті — Times New Roman, 11 pt, напівжирний, всі великі літери;
 • анотація (українською та англійською мовами) — Times New Roman, 10 pt, курсив;
 • пункти у структурованій анотації (“Вступ”, “Методи”…) — Times New Roman, 11 pt, напівжирний;
 • основний текст статті — Times New Roman, 11 pt, звичайний;
 • таблиці (назви і табличні дані) та рисунки (позначення і підпис) — Times New Roman, 11 pt;
 • внесок авторів — Times New Roman, 11 pt, звичайний;
 • подяки, джерела фінансування — Times New Roman, 11 pt, звичайний;
 • список використаних джерел — Times New Roman, 10 pt, звичайний;

4. Додаткові вимоги до тексту статті:

 кожну абревіатуру вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;

● усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов’язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;

● усі покликання зі списку використаних джерел мають бути наведені в тексті; усі покликання, наведені в тексті, також мають бути включені до списку літератури;

 ● пропущені місця цитат позначати квадратними дужками з трьома крапками: […];

● формули у статтях набирати за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation) та редактора формул Microsoft Office, розмір шрифта 10 pt;

● між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини ставити нерозривний інтервал (Ctrl+Shift+Space);

● дотримуватися такого формату графічних знаків: лапки “…”, апостроф …’…, тире … —  … (варто використовувати довге тире [—], а не коротке [–] чи дефіс [-]);

●  на позначення діапазону (від … до …) ставити коротке тире: с. 95–97, 30–40-х рр., квітень–травень, Київ–Львів;

● не допускати заміни латинських літер кириличними і навпаки (наприклад, латинських o, a, c, x, p, e, H, T, I, M, B кириличними о, а, с, х, р, е, Н, Т, І, М, В), особливо у прізвищі й імені автора, назві статті, анотації, ключових словах, бібліографічних покликаннях, оскільки це може спричинити помилкове індексування публікації та унеможливити її ідентифікацію у пошукових і бібліометричних системах.