Вербалізація концепту віра в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого

УДК 811.161.2’42:2-423.79Йосиф(Сліпий)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.04

Мостова С. М., магістрантка
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Вербалізація концепту віра в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого (pdf)

Досліджено концепт ВІРА, що має особливе місце та функціональне навантаження у світоглядній парадигмі Йосифа Сліпого. З’ясовано складники й текстотвірні засоби концепту, які репрезентуються вірою в Христа, вічного Бога, Божу волю, Боже провидіння, Божу поміч, Літургію, Церкву, єдність, Україну, силу молитви, любов, науку, свята.

Ціннісні засади автора визначили вербалізацію концепту як потужний творчий імпульс у розвитку українського релігійного дискурсу.

Ключові слова: концепт ВІРА, релігійний дискурс, Йосиф Сліпий, цінності, константи.