АНТРОПОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕДІАДИСКУРСУ

Строганова Г. О.

к. філол. н. Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню антропоморфних метафор у німецькому економічному медіадискурсі. Виокремлені основні типи антропоморфних метафор у німецькому економічному медіадискурсі. Як антропоморфні розглянуто метафори, що репрезентують економіку як біологічну, соціальну та духовну істоту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: концептуальна метафора, антропоморфна метафора, економічний медіадискурс.

ЛІТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н. Д. Вступление // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. – М. : Индрик, 1999. – С. 3–10.

2. Тимошенко Ю. Функції персоніфікації в поетичній в поетичній творчості Т. Шевченка / Ю. Тимошенко // Слово і час. – К., 2006. – № 3. – С. 37–45.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

3. Frankfurter Allgemeine Zeitung [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.faz.net.

4. Handelsblatt [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.handelsblatt.com.

Повний текст PDF