Авторам

Загальні положення

Журнал «Мовні і концептуальні картини світу» є рецензованим фаховим виданням, в якому публікуються наукові статті (рецензії), присвячені актуальним питанням лінгвістики й перекладознавства.

Журнал не стягує плати за публікацію статті.

Для публікації у журналі приймаються раніше не опубліковані статті (рецензії) українською та англійською мовами.

Журнал виходить двічі на рік.

До редколегії автори подають:

1. Файл із відомостями про автора (авторів) – ім’я, прізвище; науковий ступінь, вчене звання; унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID; корпоративна е-пошта; основне місце роботи чи навчання на час дослідження (назва установи чи організації), місто, країна. Відомості про автора (авторів) подаються двома мовами – українською та англійською.

2. Два варіанти статті: з інформацією про авторів (файл Автори. Назва статті) та без інформації про авторів (файл Рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

3. Згода автора на публікацію статті. (файл)

Ці файли можна подавати онлайн після реєстрації на сайті журналу.

Шановні автори, статті приймаються до розгляду в порядку черги. Термінів подання статей до чергового випуску немає – статті приймаються постійно!